RÁDIO MB

JEDINÉ MLADOBOLESLAVSKÉ RÁDIO

Nový inteligentní dopravní systém pro řízení a usměrňování dopravy v Mladé Boleslavi jde do finiše

Nový inteligentní dopravní systém pro řízení a usměrňování dopravy pod názvem Telematika Mladá Boleslav čeká testovací provoz. Do konce roku 2022 bude 24 nejdůležitějších světelně řízených křižovatek ve městě řízeno dopravní ústřednou. Od 15. prosince již poběží první etapa testovacího provozu a během prvních tří měsíců roku 2023 bude nový systém sbírat potřebná data a budou se dolaďovat technologie a systémy řízení provozu.

Všechny tyto křižovatky jsou nově vybaveny dohledovým kamerovým systémem městské policie. Na křižovatkách u Tesca a Olympie budou technologie, které automaticky zaznamenají průjezd řidičů na červenou. Polovina křižovatek bude vybavena technologií, která v případě potřeby umožní bezproblémový a rychlý průjezd vozu integrovaného záchranného systému. Na nejvýznamnějších komunikacích jsou osazeny strategické detektory, které vyhodnocují hustotu provozu i průjezdnost křižovatek.

Nový systém bude umět dynamicky řídit dopravní systém celého města. Dopravní ústředna bude sbírat data a upravovat režim jednotlivých křižovatek, aby se nevytvářely kolony a průjezd městem byl co nejvíce plynulý. V případě mimořádných událostí či například havárii na dálnici bude ústředna umět změnit dopravní systém tak, aby ve městě nedocházelo ke kolapsovým stavům a byla v maximální možné míře zachována průjezdnost do jednotlivých směrů. Systém se bude také řídit časovým plánem a například v kritických dobách při odpoledním střídání směn v automobilce Škoda dokáže přizpůsobit průjezd křižovatkami tak, aby nedocházelo k zbytečným kolapsům. Všech 24 křižovatek je osazeno novými tlačítky pro chodce.

Nový systém změní i zažité řidičské stereotypy, například při odbočování vlevo na některých důležitých křižovatkách. Řidiči, kteří byli zvyklí na stále stejný režim křižovatek, budou muset dávat bedlivější pozor na aktuální světelnou signalizaci a nespoléhat jen na předchozí zkušenosti.

Celkové investiční náklady se pohybují kolem 140 mil. Kč, z toho více než 100 mil. Kč poskytne Evropská unie v rámci Operačního programu Doprava. Nadační fond ŠKODA AUTO přispěje částkou jeden milión euro, tj. řádově 24,5 mil. Kč. K tomu je nutné připočítat již dříve v minulosti vynaložené náklady související s přestavbami/úpravami křižovatek, světelného signalizačního zařízení či zpracováním potřebných studií a projektových dokumentací. V celkovém součtu vč. odhadovaných provozních nákladů se tak dostáváme na částku přesahující 170 mil. Kč

foto: mb-net.cz

Zdroj: mb-net

About Author