RÁDIO MB

JEDINÉ MLADOBOLESLAVSKÉ RÁDIO

Nejlepší zdravotní pojišťovna roku připravila novinky pro stávající i nové klienty. Přidejte se k Zaměstnanecké pojišťovně Škoda

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda podporuje zdravý životní styl a prevenci od počátku své činnosti, tedy více než 30 let. Také díky tomu získala již dva roky po sobě ocenění absolutně nejlepší zdravotní pojišťovna roku. Nabídka preventivních aktivit se samozřejmě v průběhu let postupně vyvíjela a v současné době si kterýkoliv pojištěnec může vybrat z téměř 40 programů.

„Nabídka se přizpůsobuje aktuálním poznatkům současné medicíny a trendům v oblasti zdravého životního stylu. ZPŠ zároveň reaguje při zařazování nových programů a při stanovování podmínek pro čerpání stávajících na celkovou ekonomickou situaci, proto na rok 2023 dochází k navýšení hodnoty některých příspěvků,“ uvedla pro Rádio MB ředitelka ZPŠ Ing. Darina Ulmanová, MBA.

Ředitel zdravotního odboru MUDr. Petr Šmach, doplnil, že pro rok 2023 ZPŠ vyčlenila na preventivní programy částku 55 milionů korun. Hlavním a dlouhodobým cílem ZPŠ je motivace pojištěnců ke zlepšení celkového zdravotního stavu a zlepšení kvality života například pomocí sportovních aktivit a podpory duševního zdraví.

Změny oproti zdravotním programům na rok 2022 jsou následující:

U příspěvků „Sport Junior“ a „Dentální hygiena u dětí“ dochází k posunutí věkové hranice. Dříve bylo možné příspěvek „Sport Junior“ čerpat až od 4 let věku, od letošního roku je ale tato hranice zrušena. Obdobně tomu je u dentální hygieny, kde byla zrušena hranice 6 let a zároveň je tento příspěvek navýšen z původních 500 Kč na 700 Kč. Jelikož si uvědomujeme, že krásný úsměv je pro dnešní generaci důležitý, navýšili jsme také příspěvek na fixní rovnátka z původních 2 000 Kč na 4 000 Kč.
Pro maminky jsme připravili navýšení příspěvků po porodu na částku 1 600 Kč a na neinvazivní prenatální testování nově až na 4 000 Kč.

Velmi oblíbený příspěvek na moderní léčebné a diagnostické metody jsme pro rok 2023 také navýšili, a to na 2 000 Kč. Pojištěnci, kteří mají své stravování komplikované bezlepkovou dietou mohou v roce 2023 čerpat až 5 000 Kč.

Pojištěnci do 19 let, kteří trpí obezitou či onkologickým nebo neurologickým onemocněním, nemají jednoduchý život, a proto jsme se rozhodli jim ho ulehčit v podobě navýšeného příspěvku na ozdravný pobyt až na 5 000 Kč.

Změny doznaly i některé příspěvky na očkování. Zde jsme zvýšili jejich hodnotu u očkování proti meningokoku, konkrétně až na 3 600 Kč, Příspěvek na očkování proti HPV infekcím (u pojištěnců do 45 let) byl navýšen až na 4 000 Kč a v případě očkování proti klíšťové encefalitidě máme pro naše pojištěnce k dispozici až 2 100 Kč.

Kromě úprav výše příspěvků máme pro naše pojištěnce i několik zcela nových zdravotních programů

Jedná se o řadu příspěvků pro zlepšenou péči o zrak, kde nabízíme příspěvek na nitrooční operace do výše až 1 000 Kč, u vyšetření přístrojem OCT, HRT nebo Pentacam lze čerpat až 800 Kč, v případě vyšetření přístrojem Plusoptix až 200 Kč a pojištěncům ve věku 18 – 40 let přispějeme na korekční laserové operace očí částkou až do výše 2 000 Kč.

Nově poskytujeme příspěvek do výše 5 000 Kč pro diabetiky do 18 let, a to na úhradu pomůcek nehrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění a na dietu nad rámec veřejného zdravotního pojištění.

V roce 2023 potěšíme i dospělé pro které jsme si připravili možnost čerpat 200 Kč na dentální hygienu.
Velmi důležité je i to, že pojištěnci mohou v zásadě vybírat ze všech programů, které máme (samozřejmě s přihlédnutím na podmínky, které vyplývají z podstaty konkrétního příspěvku, např. že musí jít o dárce krve) a příspěvky nejsou vázány na určitý, předem definovaný „balíček“, po jehož vyčerpání již není možné žádat o jiný benefit. S výběrem v této nabídce může pojištěnci velmi pomoci naše aplikace „Karta mého srdce“, ve které se pojištěnci zobrazují veškeré zdravotní programy (benefity), na které má on konkrétně nárok včetně toho, že vidí i to, které již čerpal. Je to ale jen jedna z řady, často velmi unikátních, funkcionalit, které tato aplikace nabízí. Přehled všech příspěvků včetně podmínek čerpání je zveřejněn na webu www.zpskoda.cz v sekci „Zdravotní programy“.

Chcete čerpat výhody ZPŠ a jste u jiné zdravotní pojišťovny? Přidejte se k nám! Registrace je snadná a můžete ji provést v pár krocích on-line nebo osobně na některé z našich poboček, a to jen do 31. 3. 2023. Pojištěncem se pak stanete od 1. 7. 2023. On-line na www.pojistovnamehosrdce.cz

About Author