RÁDIO MB

JEDINÉ MLADOBOLESLAVSKÉ RÁDIO

Návštěvní místnost na novorozenecké JIP v Klaudiánově nemocnici je v novém

Novorozenecká JIP dětského oddělení Klaudiánovy nemocnice má novou, zmodernizovanou takzvanou rodičovskou místnost. Ta slouží pro návštěvy a zároveň jako jídelna pro maminky. Místnost je celá v moderním designu díky projektu sdružení Nedoklubko, které podporuje rodiny předčasně narozených dětí, a především Josyma běhu.

Rekonstrukce si vyžádala celkem 220 tisíc korun – ty se podařilo částečně vybrat v rámci loňského ročníku Josyma běhu. Zbytek financí byl poskládán z výtěžku Jóga festu, který pořádal Nadační fond ŠKODA AUTO, z prodeje purpurového dortu v kavárně Un Caffé & Bistro, Cukrárny u Pavoučka a kantýny u Leteckého muzea Metoděje Vlacha.

„Poděkování patří i jednotlivcům a firmám, kteří přispěli do naší online vánoční sbírky, zvlášť firmě Silveko truhlárna a MB sauny,“ vyjmenovala Martina Jurčová, koordinátorka Nedoklubka, díky které toto sdružení v Mladé Boleslavi organizuje takto zajímavé projekty.

Slavnostního otevření místnosti se zúčastnil organizátor Josyma běhu Kolář Dalibor ve společnosti hlavního sponzora této dnes již tradiční sportovní události Pavla Majera z firmy Josyma. Jménem CENTRA ZUZKA Zuzana Dokoupilová odevzdala do rukou vedoucí lékařky neonatologie Michaely Roškotové a staniční sestry Janě Holčukové obraz, který vytvářely děti v rámci doprovodného programu na loňském Josyma běhu. Obraz tvoří vzkazy a přání od dětí a rodičů.

„Moc děkuji autorce návrhu místnosti, designerce Denise Bartošové, za její trpělivost a ochotu několikrát upravovat původní návrh a hledat nové a nové možnosti. Velké díky patří staniční sestře Janě Holčukové za její neúnavnost, vytrvalost a pevné nervy při koordinaci jednotlivých prací. Za realizaci výměny podlahy a truhlářských prací moc děkuji firmě U Jiříka a majiteli Martinovi Jiříkovi, který dokázal vyhovět našim požadavkům a nárokům a skloubit vlastní časové možnosti s našimi potřebami,“ poděkovala Jurčová.

About Author