RÁDIO MB

JEDINÉ MLADOBOLESLAVSKÉ RÁDIO

Na všech odděleních nemocnice lze navštěvovat pacienty. Zákaz je nadále na covidovém oddělení, kde platí výjimky

S ohledem na zlepšení epidemiologické situace v regionu budou od úterý 8. listopadu obnoveny návštěvní hodiny na všech běžných lůžkových odděleních Klaudiánovy nemocnice. Veřejnost může pacienty navštívit od 16 do 17 hodin každý den. Nadále trvá omezení návštěv na covidových odděleních.

Nadále platí, že návštěvy musí dodržovat hygienická opatření: během návštěvy je nutné mít nasazenou ochranu úst (rouška, respirátor, nanorouška), kterou lze zdarma získat přímo na lůžkovém oddělení před návštěvou. Dále je nutné dezinfikovat si při příchodu a při odchodu ruce. Klaudiánova nemocnice žádá veřejnost, aby zvážila své návštěvy u pacientů v nemocnici. Hospitalizovaní pacienti jsou rizikovou skupinou a onemocnění covid může zkomplikovat průběh jejich onemocnění.

Vývoj epidemiologické situace bude opět vyhodnocen za týden, kdy se rozsah návštěvních hodin může měnit.

Celkem je v Klaudiánově nemocnici 12 pacientů s Covidem: 1 ARO, 1 plicní, 10 covidové (interní) oddělení.

Obecná pravidla pro návštěvy:

-návštěva nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo jiného respiračního onemocnění; -návštěvník není v izolaci pro covid-19
-návštěva dodržuje hygienicko-epidemiologický režim a respektuje v zájmu pacienta i vlastní ochrany veškeré pokyny personálu, případná upozornění či omezení
před vstupem na lůžkové oddělení/pokoj pacienta a při odchodu návštěva provede hygienickou dezinfekci rukou,
-návštěva musí mít po celou dobu pobytu na oddělení zakrytá ústa a nos respirátorem, nanorouškou nebo chirurgickou rouškou
-na návštěvě u pacienta může přítomna pouze 1 osoba
-návštěvy na JIP jsou povoleny od třetího dne hospitalizace
-návštěvy nejsou standardně povoleny na izolačních pokojích, případně odděleních (pro covid-19 včetně dalších situací, kdy je nařízen zvýšený hygienický režim)
-o mimořádné návštěvě může rozhodnout primář nebo ošetřující lékař

Výjimky:

-nezletilí pacienti
-pacienti s omezenou svéprávností
-pacienti v terminálním stadiu nevyléčitelných onemocnění
-další výjimky vždy určuje ošetřující lékař

Individuální návštěva musí být schválena primářkou/primářem oddělení nebo jeho zástupcem, v době ÚSP pak vedoucím služby.

foto: Klaudianovanemocnice.cz

About Author