RÁDIO MB

JEDINÉ MLADOBOLESLAVSKÉ RÁDIO

Mnichovo Hradiště připravuje v západní části města vznik rozsáhlého areálu pro aktivní trávení volného času

Cílem tohoto projektu je jednak rekonstrukce a dostavba stávajících sportovních zařízení v severní části, za druhé návrh nových sportovních a rekreačních aktivit v jižní části na volných plochách území. Jedná se o prvotní návrh rozvržení areálu. Jednotlivé stavby v území budou řešeny na etapy, městem či sportovními spolky, na základě majetkového vypořádání ploch a dotačních příležitostí.

Návrh počítá s výstavbou kryté tenisové haly se zázemím propojenou se stávající posilovnou MSK. Polovina posilovny má být zrekonstruována na malé wellness a nad šatnovou spojovací částí má vzniknout ubytovací část. Vzniknout by měl přízemní servisní objekt pro veřejná sportoviště s velkou terasou.

Mezi nově navrhovaná sportoviště patří 2 tréninková fotbalové hřiště, devět venkovních tenisových hřišť a tréninková tenisová stěna, hokejbalové hřiště (možnost zimního využití jako ledové plochy), hřiště pro beach volejbal a pétanque.

Široké veřejnosti by měly dále sloužit 2 asfaltové okruhy v šířce 5 m pro inline bruslení. Uprostřed menšího okruhu (300 m) je navržen minigolf a asfaltová plocha pro free style bruslení. Širší okruh (400 m) zahrnuje dětské trampolíny. Okolo okruhů jsou umístěny malé divácké tribuny a zastřešené podium, dětská hřiště pro různé věkové skupiny a venkovní posilovací stroje pro dospělé. Navržena je také plocha s přírodním jezírkem, dřevěným molem nad vodou a veřejným grilem. Na protipovodňový val jsou dle návrhu umístěny rozhledna, trojskluzavka a tobogán.

Břeh Jizery by měl zůstat nedotčen pevnou stavbou, je zde navrženo pouze mobilní molo pro kotvení lodí, možnost přírodního koupání a stanování, či kempování podél protipovodňového valu. Do části u sjezdu z Klášterské ulice je navrženo drobné parkování pro osobní automobily.

Návrh počítá s rozšířením kapacit parkovacích ploch pro osobní auta podél ulice Klášterská. Podél protipovodňové stěny by měl vzniknout chodník, komunikace by byla zúžena na 6,5 m a po obou jejích stranách by vznikly parkovací pruhy pro podélná stání aut. I při tomto řešení zůstane nedotčena stávající zelená plocha podél lipového stromořadí se středovým chodníkem.

Harmonogram/etapizace

2022 – urbanistická studie areálu

2023+ – projekční příprava a realizace dílčích částí na etapy

About Author