RÁDIO MB

JEDINÉ MLADOBOLESLAVSKÉ RÁDIO

Mladoboleslavští policisté se zaměřili na řidiče parkující na zastávkách autobusů

Na začátku roku 2023, vyslyšeli mladoboleslavští policisté stížnosti řidičů městské hromadné dopravy, kteří poukazují na nešvar, kterým je krátkodobé i dlouhodobé parkování vozidel přímo na autobusových zastávkách.

Nezodpovědní řidiči se tímto jednáním dopouštějí přestupku, jelikož v zákoně o provozu na pozemních komunikacích je jasně uvedeno, že řidič nesmí zastavit a stát u zastávky tramvaje, autobusu nebo trolejbusu bez nástupního ostrůvku v úseku, který začíná dopravní značkou „Zastávka autobusu“, „Zastávka tramvaje“ nebo „Zastávka trolejbusu“ a končí ve vzdálenosti 5 m za označníkem zastávky, a tam, kde taková dopravní značka není, ve vzdálenosti kratší než 30 m před a 5 m za označníkem zastávky; je-li prostor zastávky vyznačen vodorovnou dopravní značkou „Zastávka autobusu nebo trolejbusu“ nebo „Zastávka tramvaje“, platí tento zákaz jen pro vyznačený prostor.

Nezodpovědní řidiči tímto jednáním blokují zastávku a řidiči autobusů pak nemohou na zastávku vjet, a sami se tak stávají překážkou v silničním provozu pro ostatní řidiče. Z tohoto důvodu 4. ledna 2023 vyrazily tři hlídky policistů do terénu autobusy městské hromadné dopravy. Během služby, provedli kontroly několika linek autobusů v Mladé Boleslavi. O zjištěném protiprávním jednání, policisté ihned informovali kolegy z dopravního inspektorátu, kteří byli do akce také nasazeni, a ti přestupkové jednání řešili s řidiči přímo na místě. Jelikož se jednalo o první obdobnou akci, veškeré přestupkové jednání skončilo pro řidiče vozidel pouze domluvou.

V budoucnosti budou policisté obdobné akce opakovat, aby zajistili ve městě lepší bezpečnost a plynulost silničního provozu.

About Author