RÁDIO MB

JEDINÉ MLADOBOLESLAVSKÉ RÁDIO

Mladá Boleslav začne rok 2023 jako již tradičně s rozpočtovým provizoriem

Zastupitelé Mladé Boleslavi schválili rozpočtové provizorium do doby schválení řádného rozpočtu statutárního města na rok 2023 a čerpání běžných výdajů jednotlivých kapitol v rámci rozpočtového provizoria na rok 2023 dle schváleného rozpočtu na rok 2022. Jak informoval primátor Raduan Nwelati, tato zaběhnutá praxe je během posledních let výhodnější při plánování řádného rozpočtu, protože vedení města bude mít již k dispozici výsledky hospodaření roku 2022 a s případnými přebytky tak může počítat při sestavování nového rozpočtu.

Zastupitelé schválili nad tento rámec poskytnutí prvotních provozních nákladů společnosti Městské parkovací domy Mladá na zajištění provozu systému telematiky v Mladé Boleslavi v měsíční výši odpovídající 1/12 z celkových předpokládaných ročních nákladů ve výši 10,5 mil. Kč a poskytnutí příspěvku městem zřízené příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Mladá Boleslav v době trvání rozpočtového provizoria měsíčně maximálně ve výši 25 tis. Kč. Schválili také poskytování dotací obchodním společnostem města a příspěvků městem zřízeným příspěvkovým organizacím v době trvání rozpočtového provizoria měsíčně maximálně ve výši jedné dvanáctiny ročního objemu v naposledy schváleném rozpočtu města. Zastupitelstvo také schválilo čerpání kapitálových výdajů v rámci rozpočtového provizoria na rok 2023 na splátku druhé části kupní ceny za pozemky Dubce dle usnesení zastupitelstva ze dne 27. června 2022 do výše 41 mil. Kč a u zbylých kapitálových výdajů maximálně do výše 100 mil. Kč celkem, a to jen u nasmlouvaných rozpracovaných akcí, nedokončených v roce 2022.

About Author