RÁDIO MB

JEDINÉ MLADOBOLESLAVSKÉ RÁDIO

Mladá Boleslav je úspěšná v čerpání evropských prostředků

Město Mladá Boleslav úspěšně pokračuje v realizaci projektů v rámci Integrovaného plánu rozvoje území a v čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů. Díky těmto dotacím, jejichž přijetí průběžně schvaluje zastupitelstvo, byla například nedávno dokončena stavba cyklostezky přes náměstí Republiky a pokračují i významné projekty v podobě stavby parkovacího domu P+R v ulici U Stadionu, zavádění projektu chytrého řešení systému dopravy Telematika či stavba cyklostezky a lávky přes Jizeru v oblasti Krásné louky. Jak uvedl náměstek primátora Jiří Bouška, město tak úspěšně vyčerpá zhruba 700 milionů korun z evropských zdrojů na projekty v oblasti dopravy, školství i sociální oblasti.

Náměstek Bouška připomenul, že díky projektům v rámci IPRÚ se již podařilo například vyměnit dvě třetiny vozového parku Dopravního podniku Mladá Boleslav nákupem 21 autobusů, vybudovat tři moderní chytré zastávky a další projekty v oblasti dopravy, na něž šlo zhruba 220 milionů korun. Dalších zhruba 120 milionů korun šlo do rozvoje cyklodopravy ve městě včetně nedávno dokončeného posledního úseku páteřní cyklotrasy přes náměstí Republiky. Dalších 130 milionů v rámci IPRÚ šlo na projekty v sociální oblasti. „Nebyly to jen projekty Mladé Boleslavi, ale i ostatních měst a poskytovatelů sociálních služeb Fokus, Centrum 83, R-Mosty či Jistoty Domova. Posledním z těchto projektů byl nákup pěkného prostoru v komplexu Senior Parku Na Celně, kde už nyní funguje odlehčovací služba a denní stacionář pro seniory,“ řekl náměstek Bouška. Připomenul i již dříve realizované projekty v rámci IPRÚ do nástaveb 2., 3. a 6. ZŠ, ale i třeba do rekonstrukce obecního objektu v Josefově Dole pro potřeby mateřské školy. Podařilo se také vybudovat areály mateřské školy Pampeliška a školky v Michalovicích.

Mladá Boleslav bude čerpat i v dalším programovacím období 2021-2027. Dostala se jako jediné okresní město mezi 13 velkých aglomerací, které mají od Ministerstva pro místní rozvoj ČR schválenou strategii Integrovaných teritoriálních investic (ITI) nutnou pro čerpání finančních prostředků v období do roku 2027. „To bude pro Mladou Boleslav a dalších 62 obcí znamenat, že zde budeme moci realizovat projekty za více než jednu miliardu korun. Nyní se nacházíme v přípravné fázi, kdy komunikujeme se všemi starosty v území ITI, zjišťujeme jejich potřeby a porovnáváme to s podmínkami jednotlivých dotací. Předpokládáme, že zhruba v únoru 2023, kdy budeme schvalovat rozpočet města, budeme schvalovat i prvních část těchto projektů,“ řekl Bouška.

Mladá Boleslav také plánuje v rámci ITI projekt Bezodpadové Mladoboleslavsko v návaznosti na výstavbu odpadového centra v Plazích. V rámci ITI bude možné připravovat i další projekty v oblasti dopravy a dopravní infrastruktury, školství, sociální oblasti, veřejných prostranství nebo podpory cestovního ruchu.

Zdroj: mb-net.cz

About Author