RÁDIO MB

JEDINÉ MLADOBOLESLAVSKÉ RÁDIO

Mladá Boleslav chce lépe hospodařit s vodou – první vsakovací nádrž bude u Pastelky

Město Mladá Boleslav hodlá lépe hospodařit s vodou a vybuduje proto vsakovací nádrže. Zřízením vsakovacích nádrží u městských budov chce lépe hospodařit se srážkovou vodou, využít ji při údržbě zeleně a přispět k jejímu zadržení v krajině. První plnohodnotná vsakovací nádrž bude vybudována už letos u 9. základní školy v ulici 17. listopadu. Podmínky zde poskytují ideální možnost vybudovat celý systém v dostatečné vzdálenosti od objektu a podzemních staveb tak , aby nedošlo k jejich podmáčení, či vyplavení vlivem vztlakové síly.

Na pozemku v areálu 9. základní školy tak letos vznikne retenční a vsakovací systém, který umožní, aby voda, která je při deštích odvedena ze zastavěné plochy, neskončila v kanalizaci, ale byla zadržena v záchytném podzemním systému a dále využívána například k údržbě zeleně, nebo jako užitková voda. Pokud se systém naplní, bude přebytečná voda odváděna vsakováním zpět do půdy.

About Author