RÁDIO MB

JEDINÉ MLADOBOLESLAVSKÉ RÁDIO

Město Mladá Boleslav začíná s konkrétní pomocí potřebným s příspěvkem na bydlení

Město Mladá Boleslav začíná s konkrétní pomocí potřebným občanům při vyřizování příspěvku na bydlení. V pondělí 5. září začaly pracovnice odboru sociálních věcí ve vybraných městských objektech pomáhat potřebným osobám při vyplňování žádosti o příspěvek na bydlení. „Hlavním smyslem je dát dohromady se seniorem potřebné doklady, vyplnit formuláře a složku předat na Úřad práce. Tím se zrychlí podání a zároveň se ulehčí přetíženým pracovnicím na ÚP. Tato pomoc je ze strany seniory dobrovolná, může si sám vybrat, zda mu se vším pomůže jeho rodina, nebo pracovnice z odboru OSV, uvedla náměstkyně primátora Miroslava Kašpárková.

Pracovnice odboru sociálních věcí, oddělení sociálních služeb budou pomáhat jednak nájemníkům v sociálních bytech (Podchlumí, Krajířova, Bělská) a jednak seniorským nájemníkům v DPS Sadová a DPS Havlíčkova.

V obou zmíněných pečovatelských domech jsou plynové kotelny na vytápění bytů, a tudíž i vyšší finanční náklady. Naopak v DPS na Radouči a U Penzionu je centrální vytápění z Centrothermu.

Rozjezdu této nové služby pro vybrané klienty předcházely konzultace a výměny informací s úřadem práce.

ZDROJ: MB-NET.CZ

About Author