RÁDIO MB

JEDINÉ MLADOBOLESLAVSKÉ RÁDIO

Kofola hodlá vybudovat skladovací halu – firma připravila setkání nejen s obyvateli Salabky

V Mnichově Hradišti má vyrůst nová skladovací hala. Ve středu se uskuteční setkání vedení společnosti Kofola s veřejností a předmětem má být právě projednání záměru výstavby.

Kofola projekt poprvé představila v roce 2011, ale během let doznal značných úprav. Významně k tomu přispěly Zásady rozvoje území Mnichovo Hradiště přijaté v roce 2018. Díky nim došlo ke zmírnění negativního vlivu záměru na životní prostředí i na život v okolí areálu společnosti. Pro obyvatele Salabky bude důležité zejména vybudování nového dopravního napojení areálu, které povede ke zklidnění lokality a odklonu nákladní dopravy dál od obytné čtvrti.

Navzdory výše uvedenému má být záměr realizován na bonitní zemědělské půdě. To byl hlavní důvod, proč město dlouhodobě proti stavbě vystupovalo a požadovalo posouzení záměru dle EIA. S tímto požadavkem však neuspělo, a to ani když se odvolalo k nejvyšší instanci, k Ministerstvu životního prostředí. Protože tímto aktem Mnichovo Hradiště vyčerpalo své možnosti, rozhodlo se společně s Kofolou najít kompromis. Jeho výsledky, které vycházejí ze zmiňovaných Zásad, schválila v únoru rada města a zastupitelstvo je vzalo na vědomí:

  1. Investor uzavře s městem smlouvy o finančním příspěvku ve výši cca 6,8 mil. Kč.
  2. Atika nové haly bude maximálně stejně vysoká jako stávající hala, ke které bude nová část dostavěná.
  3. Budova bude mít zelenou střechu dle parametrů stanovených architektem města a bude zajištěna následná péče o ni.
  4. Investor bude v prvních pěti letech zajišťovat následnou péči o dřeviny vysazené na svých pozemcích v rámci realizace záměru.
  5. Investor vyřeší příjezdovou komunikaci ze silnice II/268, která je částečně na pozemcích města (majetkově je vypořádá a zpřístupní okolní pozemky).
  6. Investor uspořádá veřejné projednání záměru s občany lokality Salabka.

Projednání se uskuteční od 15 hodin v areálu společnosti Kofola a veřejnost je zvána. Společnost Kofola a.s. zastupovat Daniel Buryš, generální ředitel společnosti Kofola, a Karel Teichmann, výrobní ředitel společnosti Kofola.

About Author