RÁDIO MB

JEDINÉ MLADOBOLESLAVSKÉ RÁDIO

Klaudiánova nemocnice otevřela nové centrální laboratoře

Klaudiánova nemocnice slavnostně otevřela ve středu 4. ledna nové centrální laboratoře za přítomnosti náměstka hejtmanky Středočeského kraje Pavla Pavlíka. Centrální laboratoře vzniknou sloučením hematologické (HTO), biochemické (OKB) a mikrobiologické laboratoře do dvou podlaží v pavilonu C.

V této první etapě byly rekonstruovány prostory pro oddělení OKB a HTO. Nově byl vybudován centrální příjem materiálu. Realizace 1. etapy stála celkem 25 milionů korun včetně DPH. Tato investiční akce „Rozvoj laboratorních kapacit ONMB“ je spolufinancována z projektu Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu výzvy č. 100. – Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb – SC 6.1 REACT-EU. Nemocnice získala dotaci na realizaci obou etap ve výši 42 milionů Kč.

„Umístění jednotlivých laboratoří společně s centrálním příjmem materiálu, tzv. pod jednu střechu, nejenže přispěje k větší efektivitě a zkrácení doby čekání na výsledek, ale zároveň přináší i možnost prohloubení mezioborové spolupráce, což je vzhledem k rychlému vývoji nejen v této oblasti neméně důležité. Jsem velmi rád, že se naší nemocnici daří naplňovat heslo – pokrok nezastavíš,“ řekl Pavel Pavlík, náměstek hejtmanky Středočeského kraje.

Laboratoře nemocnice do této doby sídlily na několika místech v areálu nemocnice: hematologická laboratoř se nacházela v 1. poschodí pavilonu C, biochemická laboratoř ve druhém poschodí téhož pavilonu. Oddělení klinické mikrobiologie bylo umístěno ve vzdálené historické budově v Palackého ulici. Původní prostory byly v nevyhovujícím stavu a neodpovídají požadavkům moderních laboratoří.

„Naším dlouhodobým cílem bylo zefektivnění provozu laboratoří. Jejich sloučení do jednoho pavilonu umožní našim analytickým pracovníkům laboratoří komplexní pohled na pacienta, možnost případného doplnění dalších vyšetření či spolupráci s lékaři,“ dodal předseda představenstva Klaudiánovy nemocnice Ladislav Řípa. Nemocnice proto připravila projekt, který zahrnoval rozsáhlé stavební úpravy tak, aby do tohoto pavilonu mohlo být přemístěno i oddělení klinické mikrobiologie.

Důležitou součástí laboratoří je centrální příjem materiálu, čímž se zjednoduší manipulace se vzorky i zadávání požadovaných vyšetření do laboratorního informačního systému. Transport vzorků bude do tohoto centrálního příjmu zajištěn pomocí potrubní pošty. Tím bude zásadně zkrácena doba čekání na laboratorní výsledek, což bude mít zásadní vliv na zvýšení kvality péče o pacienty nemocnice – zejména u pacientů urgentního příjmu a oddělení navazující péče. 

Vybavení laboratoře, zejména její biochemické části, novými automatizovanými analytickými systémy umožní navýšení kapacity zpracování sérových vzorků a vydání výsledků v témže dni. Konsolidace tak povede ke zrychlení odezvy laboratoří a rovněž k úspoře nákladů. V rámci tohoto projektu nemocnice vybudovala v roce 2021 novou krevní banku.

About Author