RÁDIO MB

JEDINÉ MLADOBOLESLAVSKÉ RÁDIO

Klaudiánova nemocnice dokončila nové Centrální laboratoře

Klaudiánova nemocnice dokončila poslední etapu nových Centrálních laboratoří. K hematologické a biochemické laboratoři se připojilo v těchto dnech oddělení klinické mikrobiologie. Centrální laboratoře tak obývají hned dvě podlaží pavilonu C. Nové laboratoře si přišel prohlédnout náměstek hejtmanky pro zdravotnictví Pavel Pavlík, kterého provedl primář OKM Roman Jirsa a předseda představenstva nemocnice Ladislav Řípa.

„Velké poděkování patří nemocnici, jejímu vedení i všem pracovníkům, neboť jejich projekty jednoznačně přispívají nejen k zefektivnění činnosti nemocnice, ale vždy je v popředí samotný pacient. Jako ekonom musím opět ocenit skutečnost, že díky centralizaci tohoto provozu dojde k finančním úsporám. Zároveň musím vyzdvihnout i úspěchy, kterých nemocnice dosahuje při získávání finančních prostředků z dotačních titulů, jako je tomu i v tomto případě. Prostředky takto získané či uspořené budou zase investovány do zkvalitňování samotné péče, kterou pocítí naši pacienti,“ řekl během slavnostního otevření náměstek Pavlík.

„Umístění jednotlivých laboratoří do jednoho prostoru je pro naši nemocnici výrazně efektivnější. Zásadně se tím krátí doba čekání na jednotlivé laboratorní výsledky, přináší větší mezioborovou spolupráci a zásadní finanční úspory, což již ukázal letošní rok fungování hematologických a biochemických laboratoří, které se sem stěhovaly začátkem letošního roku,“ řekl předseda představenstva Ladislav Řípa.

Tato investiční akce s názvem „Rozvoj laboratorních kapacit ONMB“ je spolufinancována z projektu Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu výzvy č. 100. – Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb – SC 6.1 REACT-EU. Nemocnice získala dotaci na realizaci ve výši 42 milionů korun (poslední etapa si vyžádá 30,3 milionů korun včetně DPH). Přístrojové vybavení bylo částečně pořízeno z dotačního projektu výzvy č. 98. – Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby – SC 6.1 REACT-EU, registrační číslo projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016304 v hodnotě 4 mil. Kč, jedná se například o barvící automat, biohazard box, termostaty pro bakteriologii, sterilizátory a dezinfektory.

Laboratoře nemocnice původně sídlily na několika místech v areálu mladoboleslavské nemocnice: hematologická laboratoř se nacházela v 1. poschodí pavilonu C a biochemická laboratoř ve druhém poschodí téhož pavilonu. Oddělení klinické mikrobiologie bylo umístěno ve vzdálené historické budově v Palackého ulici. Tyto původní prostory jsou ale v nevyhovujícím stavu a již neodpovídají požadavkům moderních laboratoří. Tuto budovu tak následně čeká rekonstrukce, aby se do ní mohlo přestěhovat ředitelství nemocnice. To musí ustoupit ze svých stávajících prostor dalšímu významnému projektu: stavbě pavilonu pro matku a dítě, tedy novému dětskému a gynekologicko-porodnickému oddělení.

Na Centrální laboratoře bude v příštím roce navazovat vybudování potrubní pošty.

About Author