RÁDIO MB

JEDINÉ MLADOBOLESLAVSKÉ RÁDIO

Je tu Evropský den melanomu – myslete na své zdraví

Na 30. května každoročně připadá Evropský den melanomu. Tento den si připomínáme význam preventivního vyšetření znamének. Klaudiánova nemocnice v Mladé Boleslavi nabízí toto vyšetření ve svých ambulancích celoročně. Rizikoví pacienti jsou pak zvaní v pravidelných intervalech na kontroly, aby byl pečlivě sledován vývoj podezřelých útvarů na kůži. Den melanomu má všem připomínat závažnost tohoto onemocnění a všechna případná rizika.

„Na kožních ambulancích po celý rok vyšetřujeme pacienty s pigmentovými névy, k vyšetření používáme ruční i digitální dermatoskop, který nám pomáhá ve vyhodnocení rizikovosti vybraného névu. Velká výhoda digitálního dermatoskopu je i v ukládání obrazu lékařem vybraných névů a možnost porovnání jejich vývoje v čase. Samozřejmě rizikové névy odstraňujeme co nejdříve,“ říká primářka kožního oddělení Iveta Tomšíková.

Cílem preventivních programů je informovat o nadměrném opalování a spálení kůže. Lidé by měli mít na paměti, že je nutné používat ochranné krémy: děti do jednoho roku by neměly pobývat na přímém slunci vůbec (i do stínu proniká 50 % UV záření). Do 3 let jsou vhodné opakovací krémy s fyzikálními filtry, které obsahují mikropigmenty a žádné chemické látky. U starších dětí a dospělých je možné používat krémy s chemickými filtry nebo přípravky kombinovat. Také lze zakoupit oblečení s UV ochranou, běžné bavlněné oblečení totiž UV záření propouští.

Melanom je jedním z nejzhoubnějších nádorů vůbec, protože velmi brzo zakládá metastázy. Obě pohlaví jsou postižena přibližně stejně, i když ve střední Evropě je větší výskyt u žen. Případů maligního melanomu navíc mezi bělochy celosvětově stoupá. Nejvíce případů je diagnostikováno ve věkové skupině 60–64 let. „V poslední době ale bohužel věková hranice pro výskyt melanomu klesá. Důležitou roli hraje genetika a výskyt melanomu v rodině, dále kožní fototyp jedince i expozice UV záření a spálení kůže,“ upozorňuje primářka Tomšíková. Preventivní vyšetření má velký význam a umožňuje záchyt časných stadií melanomů.

Na prohlídky chodí přitom častěji mladí lidé, kteří v tomto ohledu jsou k prevenci zodpovědnější. Starší generaci často ke kontrole donutí děti, či manželka manžela. Především muži na prevenci a ochranu před sluncem často zapomínají. Ke vzniku melanomu pravděpodobně nejvíce přispívá expozice UV záření, obdržená v dětství, ale praxe ukazuje, že i expozice v dospělosti je důležitým faktorem. Více než celková dávka za život se pak uplatňuje množství nárazového opalování a spálení.

Melanom může vzniknout zcela nově nebo dojde k nádorové změně v místě mateřského znaménka. Pro maligní charakter útvaru nebo maligní zvrat dosud klidného znaménka může svědčit – změna velikosti (útvar se šíří do plochy, dochází ke změně tvaru, kdy dosud pravidelné okraje se prohýbají nebo vznikají v něm zářezy či výběžky), změna barvy (dochází ke ztmavnutí či ke zčernání dosud hnědého ložiska) a změna povrchu (dochází k vymizení kožního reliéfu, vznikají eroze, vředy a strupy).

Chcete se objednat na preventivní vyšetření znamének? Můžete na tel. čísle: 326 742 780.

About Author