RÁDIO MB

JEDINÉ MLADOBOLESLAVSKÉ RÁDIO

Hromadné očkování psů proti vzteklině se v Mladé Boleslavi uskuteční 1. června

Blíží se hromadné očkování psů proti vzteklině. V Mladé Boleslavi se uskuteční 1. června na pěti místech.
Podle zákona o veterinární péči je povinností chovatele psů a některých dalších zvířat chovaných v zajetí mimo jiné zajistit, aby byla tato zvířata ve stáří od 3 do 6 měsíců platně očkována proti vzteklině, a poté během doby účinnosti předchozí použité očkovací látky přeočkována.

Chovatel je povinen uchovávat doklad o očkování po dobu platnosti očkování a na požádání jej předložit úřednímu veterinárnímu lékaři. Pokud si chovatel nezajistí očkování individuálně, může využít hromadného očkování, které se uskuteční ve středu 1. června na pěti místech v Mladé Boleslavi.

Místo čas

Čejetice, u zastávky MHD 15:00
Podlázky, u zastávky MHD 15:30
Debř, u mostu 16:00
Debř, na Radouči u prodejny 16:15
Podchlumí 16:30

About Author