RÁDIO MB

JEDINÉ MLADOBOLESLAVSKÉ RÁDIO

Den melanomu odhalil v Kaludiánově nemocnici tři podezřelé nálezy

Klaudiánova nemocnice se připojila k tradiční preventivní akci Den melanomu. Na mladoboleslavském kožním oddělení vyšetřili celkem 97 lidí – 38 mužů a 59 žen. Lidé přicházeli k preventivnímu vyšetření kůže jednak po registraci online formou, kterou bylo možné provést na webových stránkách www.denmelanomu.cz, a bez objednání. „Během dne jsme zachytili tři suspektní melanomy. Tyto pacienty jsme ihned doporučili k další péči. Nejprve odstranění a následné histologické vyšetření podezřelé léze potvrdí nebo vyloučí melanom a případně určí jeho stadium,“ uvedla primářka kožního oddělení Iveta Tomšíková.

Lékaři dále v rámci Dne melanomu zachytili u tří pacientů nezhoubný kožní útvar – bazaliom. Všem bylo doporučené odstranění tohoto útvaru. „Dostavili se také někteří pacienti s nálezem atypických névů, kteří se přiznali, že se jedná o jejich první dermatologické vyšetření. Tyto pacienti jsme edukovali o nutnosti pravidelných kontrol,“ říká dále primářka Tomšíková.

Častými nálezy byly také například benigní kožní léze, seborrhoické bradavice, verruka, histiocytomy nebo angiomy. Pacienti trpící aktinickou (solární) keratózou (vyskytující se hlavně na hlavě a v obličeji) byli poučeni o vhodnosti objednání na kožní ambulanci a následném řešení těchto projevů.

Den melanomu má všem připomínat závažnost melanomu a rizika spojená se vznikem tohoto onemocnění. Cílem preventivních programů je informovat o nadměrném opalování a spálení kůže. Lidé by měli mít na paměti, že je nutné používat ochranné krémy: děti do jednoho roku by neměly pobývat na přímém slunci vůbec (i do stínu proniká 50 % UV záření). Do 3 let jsou vhodné opakovací krémy s fyzikálními filtry, které obsahují mikropigmenty a žádné chemické látky. U starších dětí a dospělých je možné používat krémy s chemickými filtry nebo přípravky kombinovat. Také lze zakoupit oblečení s UV ochranou, běžné bavlněné oblečení totiž UV záření propouští.

Melanom je jedním z nejzhoubnějších nádorů vůbec, protože velmi brzo zakládá metastázy. Obě pohlaví jsou postižena přibližně stejně, i když ve střední Evropě je větší výskyt u žen. Případů maligního melanomu navíc mezi bělochy celosvětově stoupá. Nejvíce případů je diagnostikováno ve věkové skupině 60 – 64 let.

About Author