RÁDIO MB

JEDINÉ MLADOBOLESLAVSKÉ RÁDIO

Chcete sázet stromy? Pomozte krajině s grantem od Škoda Auto

Společnost Škoda Auto ve spolupráci s Nadací Partnerství vyhlašuje grantovou výzvu „Škoda Stromky“, zaměřenou na ochranu životního prostředí a biodiverzity. Zapojit se do ní mohou města, obce nebo příspěvkové organizace z celé České republiky. Do 15. dubna 2023 mají možnost ucházet se o finanční příspěvek ve výši až 90 000 korun určený na výsadbu nových stromů a keřů, které přispívají k zachování přírodní rovnováhy a zvyšují odolnost přírody vůči klimatickým změnám.

Grantová výzva „Škoda Stromky“ běží od 7. března. Kromě měst, obcí a příspěvkových či neziskových
organizací se o příspěvek mohou přihlásit také spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církve,
družstva, školy, honební společnosti, občanská a zájmová sdružení či nadace. Žádosti je možné
podávat pouze elektronicky na webových stránkách https://www.nfsa.grantys.cz. Letošním cílem
programu je vysadit celkem 71 152 stromů.

Sázení stromů se automobilka věnuje už 17 let. Je to součást naplňování dlouhodobé strategie
zaměřující se na ochranu životního prostředí, v rámci níž podporuje projekty, které přispívají k
rozmanitosti nejen rostlinných, ale i živočišných druhů v přírodě. Výsadba stromů a zeleně pomáhá
nejen zadržovat vodu v krajině, ale také plní protierozní funkci, zvyšuje biodiverzitu a přispívá tak k
celkové obnově a fungování ekosystémů. Z hlediska udržitelnosti je ale velmi důležitá i následná péče
v podobě zavlažování, ochrany či ošetřování vysazené zeleně.

Příspěvek se vztahuje také na pořízení materiálu určeného ke stabilizaci nelesních sazenic, jako jsou
například kůly, pletiva nebo chráničky. Lze ho použít na vypracování odborného posudku nebo na
financování odborného dozoru při výsadbě. Konkrétní projekty je možné realizovat buď v rámci jarní
výsadby, která potrvá do 30. června 2023, případně během podzimní výsadby od 1. září do konce
listopadu letošního roku. Garantem grantového programu je Nadace Partnerství.

Grantovou výzvu „Škoda Stromky“ vyhlašuje automobilka od roku 2007. V rámci programu byl
předloni v mladoboleslavském parku „Tří císařů“ vysazen miliontý strom. Druhý milion započala
výsadba jinanu dvoulaločnatého v zámeckém parku ve Vrchlabí spolu s jírovcem maďalem zasazeným
v Solnici nedaleko dalšího závodu automobilky v Kvasinách. Na konci letošního roku by podle plánu
mělo být vysázeno celkem 1 244 080 stromů ve více než 200 lokalitách po celé České republice.
Více informací o letošní grantové výzvě Škoda stromky najdete na webových stránkách www.skoda-
auto.cz
nebo www.hlaslesa.cz. Další grantové výzvy, o kterých se dozvíte více na www.nfsa.cz, letos
tradičně vyhlašuje také Nadační fond Škoda Auto.

About Author